Lek i offentliga rummet behöver bli tillåten och permanent

Lek i det offentliga rummet behöver bli mer tillåten. Platser och installationer för lek behöver bli permanenta och gärna skapas av eller i samarbete med människor som lever i anslutning till det. När man lyckas med det kan leken bidra till förbättrad sammanhållning, livskvalitet och hälsa. Det var slutsatserna från Bentigo CityTalks - Staden som lekplats - som genomfördes i Visby under Almedalsveckan 2018.

Read More
Om bostadshotell by D&G och bostadsmarknadens Apple

Bostadshotell by Dolce & Gabanna skulle göra människor beredda att betala mer per kvadrat för små, smarta och färdiginredda mikrolägenheter. Dock är bostadsmarknadens aktörer konservativa och troligen behöver vi vänta in en bostadsmarknadens egen Spotify eller Apple. Det var några av slutsatserna från detta Bentigo CityTalks talkathon, ett samtalsevent på tema boplatser som genomfördes hos och i samarbete med ÅWL Arkitekter i april 2018.

Read More
Bea Szenfeld gör det helst själv

I Bentigo Creative Minds möter vi varje månad en kreatör. Vårt första möte var med Bea Szenfeld, designer och konstnär för en timmes samtal samtal om skapande och skaparångest. Det ägde rum inför en publik som också deltog i konversationen under ledning av Jörgen Dyssvold från Bentigo. Detta avsnitt av Creative Minds producerades i samarbete med Södra Teatern vid Mosebacke där vi också möttes i en del av den anrika teaterfoajén. 

Read More
resumeJorgen Dyssvold