Bentigo – ett gympass för hjärnan

Olika delar av hjärnan styr olika funktioner. T ex hanterar cortex våra tankar och hippocampus våra minnen. Tidigare trodde man att hjärnan var mer eller mindre statisk, alltså att vi hade de hjärnceller som vi föddes med, att de genom åren dog och att hjärnan därmed automatiskt tappar kapacitet och funktioner efter hand vi blir äldre. 

Men under de senaste årtiondena har man upptäckt att det är fel. Hjärnan har nämligen visat sig vara plastisk vilket betyder att nya hjärnceller kan bildas och hjärnan utvecklas oavsett ålder, mycket beroende på livsstilsfaktorer. Vi kan alltså hålla hjärnan ung och i trim trots att vi själva blir äldre genom att ägna oss åt olika saker. 

Men det räcker inte som många tror med att läsa böcker och lösa korsord. Två saker som i mycket hög grad påverkar hjärnans kondition är lärande och sociala aktiviteter. 

Många ser att den enda nyttan av lärande är den nya kunskapen. Hjärnforskningen visar istället att lärande som aktivitet många gånger kan ha en mer positiv påverkan på våra liv än själva kunskapen. Att ägna sig åt lärande är alltså gympa för hjärnan och något vi bör ägna oss åt livet igenom. Detta även om det vi lär oss inte är absolut nödvändigt för att kunna leva. 

Man bör få till en bra mix av lärande som är teoretisk, t ex att lära sig ett nytt språk och praktisk, t ex att spela tennis. Den bästa effekten av lärande får man när man kombinerar både teori (lyssna, tänka, minnas) och praktik (använda kropp och händer). 

När vi använder kroppens motorik under tiden vi lyssnar och lär minns vi betydligt mer efteråt än om vi bara passivt lyssnar. Att anteckna för hand på papper, bygga prototyper eller knappa kod på en dator medan vi lyssnar och lär hjälper alltså hjärnan att lagra in mer av den nya kunskapen. 

Men det viktigaste av allt för att hålla hjärnan ung och fräsch är alltså lärandet som aktivitet där alla processer som samtidigt sker inne i kroppen och hjärnan bidrar till att nya hjärnceller skapas och vissa områden i hjärnan växer och blir starkare. 

En ytterligare sak som påverkar hjärnan positivt är sociala aktiviteter och interaktion. Vi är nämligen designade och programmerade för att interagera med andra och varandra. Ett rikt och varierat liv med mycket socialt samspel är därför ytterligare en sak som bidrar till att hålla hjärnan ung och frisk. 

Bentigo kombinerar teoretiskt lärande med sociala aktiviteter, interaktion och många gånger även praktik – arbete med händer och annat. Att delta i en Bentigo är alltså inget mindre än ett effektivt och förmodligen välförtjänt gympass för din hjärna. Den nya kunskapen kan du se mer som en bonus.