Framtiden för kontoret är kontoret som mötesplats

Bentigo CityTalks är en serie samtal där vi i grupp utforskar vad som gör städer och samhällen hållbara. Det genomförs enligt ett format kallat Talkathon – en tillfällig tankesmedja, utvecklat av Bentigo. 

IMG_0149.JPG

Vid detta Talkathon som genomfördes hos och i samarbete med Martela deltog Josef Conning (facilitator), Augur, Charlotta Liljefors Rosell och Henrik Ljungberg, Fabege, Erika Danell, Generator, Lena Jansson och Ivannia Liljebäck, Accenture, Pia Andreason, Direxio, Sven Ostner, ÅWL Arkitekter, Victoria Nyberg och Kristin Andersson, Martela, Sandra Wiaderny, Netlight Consulting och Jörgen Dyssvold, Bentigo.

Inför samtalet hade vi förberett några trender och wild cards (spaningar) på temat jobbplatser. Gruppen fick välja en trend eller spaning i taget som sedan utforskades genom en gemensam diskussion. 

Övergripande kom gruppen fram till att vi kommer få se mer differentiering med jobbställen som nischar sig per bransch (t ex ehälsa) eller funktion (t ex grafiska designers), att kultur som  bl a skapar tillit påverkar samarbete i högre grad än fysisk miljö och att nån annanstans kan vara på samma ställe men i ett annat hörn.

Man enades också om att man i högre grad kommer vilja kunna välja ”det gemensamma” när det passar, att jobbplatser behöver vara mer av lär-miljöer där kunskapsdelning pågår, att vi behöver skilja på jobb (väljer) och plikt (måste) och att det mesta om tio år kommer vara samma som idag – mest p g a samhällsstrukturer som håller emot.

Kollaboration och kunskapsdelning

Jobbplatser och kontor kommer i allt högre grad fungera som ”hubbar” för kollaboration och kunskapsdelning och i mindre grad individuellt arbete, vilket vi istället kommer sköta på andra platser.

Kanske att vi istället för per företag kommer att dela upp oss på jobbplatser utifrån t ex yrke eller bransch? Så inledde en av deltagarna diskussionen om att morgondagens jobbplatser i högre grad kommer vara ställen för kollaboration och kunskapsdelning snarare än individuellt skrivbordsarbete. 

För att kollaboration, delning av kunskap och idéer ska ske måste det dock existera en god kultur som främjar tillit, uppmuntrar att man delar och organisationer med självinsikt. Det gäller oavsett om det är organisationers egna kontor eller delade t ex coworking-ställen.  

Coworking-ställen är som skolan. Man går ”in i klassrummet” och sedan ”ut på rast”. Mindre företag kan ha nytta av andra men man behöver skapa orsaker till interaktion t ex vid kaffemaskinen, pingisbordet eller gemensamma aktiviteter. Nya ställen kan också bidra till både nya möten och typer av möten.

Bleisure – jobb och fritid smälter samman

Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Det behöver inte handla om att vi måste jobba mer utan lika gärna mindre, på andra tider, platser o s v. För att det ska hända krävs dock att organisationer går från en- till tvåvägsflexibilitet.

För att en högre kombination av jobb och fritid ska uppstå krävs tillit och att företag går från en- till tvåvägsflexibilitet, alltså att medarbetare inte bara får flexibilitet (att t ex kolla sin mail) på sin sin fritid utan också på arbetstid, t ex kunna träna eller lösa privata behov under arbetsdagen. 

Vi behöver också skilja på jobb och plikt. Att klura på lösningar på jobbfrågor under helgens löprunda är något helt annat än att tvingas hålla koll på mail och vara tillgänglig på telefon också på ledig tid.

En utmaning är den skarpa gränsen mellan vad som är jobb och inte som vi har i Sverige. Många har jobbet som en del av sin livsstil och blir ofta ifrågasatta för att de ”tvingas” jobba så mycket. Detta trots att många med t ex kreativa yrken har större problem och mår dåligt av att ”göra ingenting”.

Alla vill inte heller ha flexibiliteten. Vissa mår bra av att ha tydliga dagliga rutiner och skarpa gränser mellan vad som är jobb och fritid. 

Ny teknologi kan också ge bättre möjligheter att kombinera jobb och fritid, t ex kunna delta i jobbmöten på distans via Skype om man stannar några dagar extra på ett resmål.

Wild card: Om några år kommer vi vara på kontoret virtuellt vissa tider och för vissa aktiviteter.
Hela gruppen röstade grönt och trodde alltså detta kommer inträffa.

Wild card: Om tio år kommer det mesta vara samma som idag, med majoritet fasta heltidsanställningar och där det mesta arbetet utförs på fasta kontor man reser till och från.
Gruppen var i stort sett eniga också här. Någon trodde dock att nya generationers önskemål kommer vara starkare än de gamla samhällsstrukturer som håller emot. 

Gemenskapsunderskott

Distansarbetare, soloföretagare och andra upplever en ensamhet i jobbet. Morgondagens jobbplatser behöver därför ha ett stort fokus på att erbjuda gemenskap och aktiviteter, också för de som inte är anställda.

Flera färska undersökningar bland soloföretagare som är sin egen arbetsgivare visar att nästan alla är det av fri vilja, vill inte gå tillbaka till livet som anställd. En negativ aspekt som många anger är dock upplevd ensamhet, d v s brist på ”kollegor”.

Gruppen instämde i detta. I medarbetarundersökningar kommer arbetskamraterna alltid topp 3 bland saker som gör att man trivs och vill stanna kvar på ett jobb. Dock är vi alla olika och några trivs med att jobba ensam t ex hemma. 

Det handlar nog om att vi vill ha tillgång till något gemensamt men inte nyttja det på heltid utan själva kunna välja det när det passar humöret eller arbetsuppgifterna, det oavsett om vi är anställda eller företagare.

Det har också börjat komma så kallad co-living i Stockholm, t ex K9 på Östermalm där man både bor och arbetar i kollektiv.

Vissa löser gemenskapsunderskottet på annat sätt – i en löpklubb eller bjuder då och då in till ett hoffice där man låter andra komma in och jobba i det egna hemmet. Minikonferenser som Bentigo CityTalks kan också vara ett sätt att erbjuda människor tillfällig gemenskap. 

Vi avslutade detta avsnitt av Bentigo CityTalks med en summering. Återkommer inom kort med fler avsnitt, under Almedalsveckan och efter sommaren åter i Stockholm.


Detta Bentigo City Talks med tema Jobbplatser genomfördes hos och i samarbete med Martela i Stockholm den 29 maj 2018. Summeringen har gjorts av Jörgen Dyssvold för Bentigo. Stort tack till Martela för ett gott värdskap och samarbete.


Bentigo erbjuder öppna workshops och samtal på olika teman och olika platser i Stockholm. Vem som helst är välkommen att delta i våra mikroevent för att dela erfarenheter och idéer med andra som har samma intressen och passioner. Vi kallar det att kunskapsbonda. Läs mer…