Back to All Events

Bentigo CityTalks – om hållbara städer

  • Södra Teatern, stora scenen 1 Mosebacke torg Stockholm, Stockholms län, 116 46 Sweden (map)
iStock-579258898.jpg

OBS! Nytt datum/tid. CityTalks är en samtalsserie där experter och lekmän tillsammans utforskar vad som gör städer hållbara. Den första sessionen handlar om social hållbarhet, och kommer att beröra frågor om såväl boendeformer som funktioner och aktiviteter i det publika rummet.

Vid samtalet deltar några specialinbjudna gäster, och fem platser finns tillgängliga för dig som är intresserade av ämnet och vill delta med frågor och idéer. Samtalet leds av Josef Conning, till vardags konsult på Augur och expert på urbanism. Boka din plats vid bordet för att delta.