Back to All Events

Bentigo CityTalks - Den hållbara kunskapsstaden

  • WeWork Regeringsgatan 29 Stockholm Sweden (map)
iStock-948256374.jpg

Kunskap och bildning ger människor makt och inflytande – över sina liv, sin sysselsättning och i det samhälle de är en del av. Kunskap är också en central råvara för de flesta företag och organisationer.

Men kunskap är en färskvara och gör bara nytta om den sprids och används. Samtidigt är den svårodlad – flera som lever i en värld som rör sig med hög hastighet och till stor del kretsar kring enkla svar och snabb belöning, har svårt att motivera längre utbildningar.

Staden - den plats där människor, företag och kunskap samlas - behöver skapa och underhålla arenor för kunskap att genereras, delas och användas. Och dessa arenor måste göras tillgängliga för alla.

Hur kan vi lyckas med allt detta, och skapa den långsiktigt hållbara kunskapsstaden? Det utforskar vi under ett samtal i sällskapsspelsformat vid ett kommande avsnitt av Bentigo CityTalks.

Samtalet, där experter och andra intresserade får möjlighet att diskutera igenom olika behov, trender och exempel kopplade till det här ämnet, leds av Josef Conning från Augur.

Bentigo CityTalks är en serie event - tillfälliga tankesmedjor - där vi i grupp utforskar vad som gör städer och samhällen hållbara ur olika perspektiv. Samtalen genomförs i sällskapsspelsformat.

Medverkar gör bland annat:
Sven Ostner, arkitekt, ÅWL Arkitekter