Back to All Events

Bentigo CityTalks - Den demokratiskt hållbara staden

  • Sergelgatan Sergelgatan Stockholm, Stockholms län Sweden (map)

Hur kan vi få fler medborgare att organisera sig, ta intiativ och känna delägarskap i det samhälle de är en del av? Kan ny teknik göra det möjligt att låta medborgare delta i högre grad i beslutsfattandet och är det ens önskvärt? Hur demokratiskt är det offentliga rummet?

Detta är några av frågorna vi berör i detta avsnitt av Bentigo CityTalks där vi i grupp utforskar hur en stad kan vara demokratiskt hållbar. Samtalet faciliteras av Josef Conning, omvärldsanalytiker vid Augur.

Deltar gör bl a Olle Wästberg, tidigare demokratiutredare, Madeleine Hjort, författare av boken Den demokratiska staden och Katja Aglert, konstnär.

Boka en av de tio publikplatserna idag. Samtalet genomförs enligt vårt format ”Talkathon”, där experter och andra intresserade under ledning diskuterar kring olika behov, trender och exempel. Exakt adress för eventet meddelas separat till anmälda deltagare.