Back to All Events

Bentigo CityTalks - Kontoret - från ställe till syfte

  • Trädgården, Wisby Creative Center 1 Strandgatan Visby, Gotlands län, 621 57 Sweden (map)
Business-people-and-technology-953443738_2452x1226.jpeg

Våra arbetsplatser har utvecklats från cellkontor till öppna kontorslandskap och därefter till aktivitetsbaserade kontor. Men normen är fortfarande att företag har egna dedikerade och platsspecifika kontor som de själva förfogar över. Nästa steg kan komma att bli distribuerade arbetsplatser, där företag inte har egna kontor utan istället tillgång till platser runt om i staden där medarbetare väljer plats utifrån syfte med det de gör just då. Vad innebär en sådan utveckling för dem som erbjuder kontorsytor, och för dem som vill nyttja dem? Det utforskar vi under samtal med inbjudna experter och inspel från publiken.

Det nya distribuerade kontoret handlar om att syfte och typen av aktivitet kommer styra var vi väljer att arbeta. För att det ska bli möjligt krävs bland annat att vi slutar mäta arbete i timmar, en utveckling vi redan ser när allt fler blir del av gig-ekonomin och sin egen arbetsgivare.

Gamla kontor kommer blir mer av sociala platser för kollaboration och umgänge. För fokuserat arbete som att läsa, skriva eller reflektera kommer vi välja andra platser. Det kommer att rita om kartan för arbets- och uppdragsgivare men också fastighetsägare och co-workingställen som också behöver röra sig från fasta lösningar på heltid.

Evenemanget genomförs i samarbete med Wisby Creative Center, Silicon Vikings och Augur.

Bentigo CityTalks är en serie event - tillfälliga tankesmedjor - där vi i grupp utforskar vad som gör städer och samhällen hållbara ur olika perspektiv. Detta avsnitt av CityTalks genomförs inför en publik som också involveras genom samtal och omröstningar.

Medverkande:
Stefan Fölster, chef Reforminstitutet
Lise-Lotte Argulander, specialist arbetsmiljö, Företagarna
Albin Aronsson, Business Unit Manager, Universal Avenue
Annelie Gullström, Head of Business Development, AMF Fastigheter
Sven Ostner, arkitekt, ÅWL Fastigheter

Samtalet modereras av Josef Conning på Augur.

Mer info om eventet: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/60233