Back to All Events

Bentigo Måltidsministeriet - Svinnsmart

  • Plats meddelas senare (map)
Skärmavbild 2019-08-16 kl. 15.14.39.png

Enligt FN-organet IPCC:s senaste rapport blir närmare en tredjedel av de livsmedel som produceras aldrig uppätna och blir alltså matsvinn. Det innebär att de utsläpp som den matproduktionen har stått för har skett i onödan. De menar också att detta med att ta vara på matsvinnet globalt kan bli en miljardindustri. Hur kan vi konsumenter minska vårt matsvinn, ändra vårt konsumtionsbeteende och bli mer medvetna om matsvinnets betydelse för ett hållbart samhälle?

Dessa och fler frågor kring matsvinn utforskar vi under vår tillfälliga tankesmedja där vi under en och en halv timme samtalar med dussinet gäster, varav flera är speciellt inbjudna som sakkunniga i ämnet. 

Samtalet leds av Anna Norell Bergendahl från Augur och genomförs enligt vårt format ”Talkathon”, där experter och andra intresserade under ledning diskuterar igenom olika behov, trender och exempel. 

Bentigo Måltidsministeriet är en serie event - tillfälliga tankesmedjor - där vi i grupp utforskar hur vi kommer att äta i framtiden. Detta samtal genomförs som ett Talkathon - ett samtal i sällskapsspelsformat.

Medverkande:
Anita Cedergren, Key Account Manager, Karma
Karin Fritz, projektledare för regeringsuppdraget minskat matsvinn, Livsmedelsverket
Ingrid Strid, matsvinnsforskare, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU
Mårten Thorslund, ordförande, Föreningen Matsvinnet
Lena Schröder, hållbarhetsexpert, foodtechbolaget Mashie med fokus på matsvinn
Julia Marcopoulos, agronom, AGFO – fokus på framtidens mat